Παρουσίαση θεμάτων πτυχ./διπλ. εργασιών Εργαστηρίου Ανάλυσης Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
29/01/2014 - 16:00

Tην Τετάρτη 29/1, 4μμ στην αίθουσα Α56, θα γίνει παρουσίαση των θεμάτων πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών που προσφέρονται από το Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (http://s3lab.di.uoa.gr/).

 

Την ίδια μέρα και στην ίδια αίθουσα, στις 6μμ, η επί πτυχίω φοιτήτρια του Τμήματός μας, Δέσποινα Τσαπανίδου, θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη πτυχιακή της εργασίας με τίτλο "Ανθεκτικότητα συστημάτων φήμης για ομότιμα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών: Μελέτη και περίπτωση χρήσης"

Εκδήλωση