Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Κωδ.: 
Κ11ε
Εξάμηνο: 
3
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια (ΕΡ)
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών