Πεδία Έρευνας

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εστιάζουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

Το Τμήμα διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια όπου απασχολούνται πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Ερευνητικό έργο που έχει αναπτυχθεί στο Τμήμα: