Τα Blended Intensive Programs (BIPs) ξεκίνησαν και περιμένουν φοιτητές από όλα τα Πανεπιστήμια CIVIS

24 BIPs έχουν εγκριθεί από το Steering Committee του CIVIS  και κάποια από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει: https://civis.eu/en/blended-intensive-programmes.

Τα BIPs είναι μια νέα μορφή κινητικότητας του Erasmus+ που συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές των πανεπιστημίων CIVIS μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία μίας εβδομάδας σε ένα από τα πανεπιστήμια CIVIS, συνδυαστικά με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα (πριν ή μετά τη φυσική κινητικότητα) που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Τα περισσότερα ΒΙΡs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και ανεξάρτητα από τη θεματική τους μπορούν να συμμετάσχουν και να επιλεχθούν φοιτητές από κάθε Τμήμα του ΕΚΠΑ.

Η κινητικότητα με φυσική παρουσία στα BIPs έχει διάρκεια 5 ημερών, και μαζί με την εικονική συνιστώσα, καταλήγει στην απονομή τουλάχιστον τριών έως και έξι μονάδων ECTS στους φοιτητές. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε BIP είναι 15 (μη συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών του Ιδρύματος Υποδοχής), ενώ οι ατομικές δαπάνες (και υπό προϋποθέσεις οι δαπάνες μετακίνησης), καλύπτονται από το Ίδρυμα Αποστολής (συγκεκριμένα, από τη χρηματοδότηση που έχει λάβει για την συνολική κινητικότητα ERASMUS+ του Ιδρύματος.

Πιο αναλυτικά η προβλεπόμενη επιχορήγηση των φοιτητών είναι η εξής: Διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία 5 ημερών +2 επιπλέον ημέρες ταξιδίου (μια ημέρα πριν και μια μετά τη λήξη του προγράμματος). Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα 70 ευρώ την ημέρα. Στην περίπτωση φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες υπάρχει επιπλέον επιχορήγηση 100 ευρώ, καθώς και επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδίου. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις: μια πριν το ταξίδι (το 80% του ποσού) και το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται όταν επιστρέψουν.

Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση σε ειδική πλατφόρμα του CIVIS και επιλέγονται από  τον συντονιστή του κάθε ΒΙΡ. Κατόπιν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην ίδια πλατφόρμα, οπότε οι υπεύθυνοι κινητικότητας σε κάθε πανεπιστήμιο CIVIS υποχρεούνται να απαντήσουν εντός ολίγων ημερών αν οι συγκεκριμένοι φοιτητές είναι όντως  επιλέξιμοι (δηλ. αν θα διατηρήσουν τη φοιτητική ιδιότητα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος -για το φυσικό και το εικονικό μέρος- καθώς και αν έχουν άλλη υποτροφία Erasmus κατά την εβδομάδα της φυσικής τους κινητικότητας). Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των συμμετεχόντων φοιτητών ακολουθεί η διαδικασία αίτησης προς το Τμήμα μας μέσω της πλατφόρμα Erasmus και της επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών,  κατόπιν και όλα όσα το Erasmus απαιτεί για την διαδικασία συμμετοχής και επιχορήγησης.