Υποβολή αίτησης για την επιχορήγηση για επιλεγμένους φοιτητές

Οι επιλεγμένοι φοιτητές για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγραμμάτος CIVIS για  το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την επιχορήγηση έως 15/3/23. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html