Ανακοινώσεις


Παρ, 05/11/2010 - 14:03

Βαθμίδα Καθηγητή, Γ' Τομέας, "Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων"

Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ του Γ' Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων"

Τρί, 19/10/2010 - 11:18

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Ο νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής είναι έτοιμος και τίθεται σε ισχύ από το τρέχον εξάμηνο.

Τετ, 23/12/2009 - 16:11

Κατάθεση εργασιών φοιτητών

Σχετικά με την κατάθεση των εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από τις 11/1/2010 θα ισχύουν τα εξής:

Η κατάθεση των Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με σχετικές αναλυτικές οδηγίες της ιστοσελίδας του Αναγνωστηρίου.
 

Τετ, 04/02/2009 - 13:26

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Από: Νικόλαος Καλουπτσίδης

Aνάπτυξη μαθηματικού πλαισίου κρυπτογραφικών κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων.

Αναλυτική περιγραφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~kalou/Download_GR.html

Ο υπεύθυνος Καθηγητής,
Ν. Καλουπτσίδης