Ανακοινώσεις


Παρ, 05/11/2010 - 14:03

Βαθμίδα Καθηγητή, Γ' Τομέας, "Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων"

Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ του Γ' Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων"

Τρί, 19/10/2010 - 11:18

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Ο νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής είναι έτοιμος και τίθεται σε ισχύ από το τρέχον εξάμηνο.

Τετ, 23/12/2009 - 16:11

Κατάθεση εργασιών φοιτητών

Σχετικά με την κατάθεση των εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από τις 11/1/2010 θα ισχύουν τα εξής:

Η κατάθεση των Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με σχετικές αναλυτικές οδηγίες της ιστοσελίδας του Αναγνωστηρίου.
 

Τετ, 04/02/2009 - 13:26

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Από: Νικόλαος Καλουπτσίδης

Aνάπτυξη μαθηματικού πλαισίου κρυπτογραφικών κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων.

Αναλυτική περιγραφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~kalou/Download_GR.html

Ο υπεύθυνος Καθηγητής,
Ν. Καλουπτσίδης

Τετ, 04/02/2009 - 13:24

Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες 2009-2010

Από: Νικόλαος Καλουπτσίδης

1. Κρυπτογραφικοί Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων

2. Συμπιεσμιεστική Δειγματοληψία στην Ταυτοποίηση Καναλιών

3. Χρονικά Μεταβαλλόμενοι Συνελικτικοί Κώδικες

Αναλυτική περιγραφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~kalou/Download_GR.html

Ο υπεύθυνος Καθηγητής,
Ν. Καλουπτσίδης

Τετ, 31/05/2006 - 17:54

Πτυχιακές-διπλωματικές εργασίες

Από: Μαρία Γρηγοριάδου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

1. Εκπαιδευτικό Περιβάλλον PECASSE
Θέμα: Βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον περιβάλλον (π.χ. διόρθωση εγγραφών σε πίνακες, discussion forum). Ανάπτυξη/υλοποίηση νέων λειτουργιών (π.χ. εμφάνιση όλων των εργασιών που έχουν κατατεθεί μαζί με τις αξιολογήσεις τους, ασύγχρονη συνεργασία μέσω discussion forum αξιολογητών και αξιολογούμενων).

Πέμ, 08/09/2005 - 22:00

Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω Web (για τους προπτυχιακούς φοιτητές)

Οι δηλώσεις των μαθημάτων, αλλά και διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως εμφάνιση βαθμολογιών και προγράμματος σπουδών καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών θα παρέχονται από το site http://my-studies.uoa.gr

Τετ, 09/03/2005 - 00:00

Πιλοτική μετάδοση διαλέξεων

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει πιλοτικά τη ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην αίθουσα Α του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://lessons.di.uoa.gr