Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Κωδ.: 
ΓΠ07
Εξάμηνο: 
1
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Υπολογιστές και αλγόριθμοι, η ιεραρχία υλικού-λογισμικού, σχεδίαση αλγορίθμων, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα και ορθότητα αλγορίθμων, δομή και λειτουργία υπολογιστών, ιεραρχία των γλωσσών προγραμματισμού, επικοινωνία με τους υπολογιστές, μεταφραστές γλωσσών προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, κοινωνικές επιπτώσεις των υπολογιστών. Δίκτυα επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική δικτύων σε επίπεδα και βασικές αρχές σχεδιασμού. Μέθοδοι μεταγωγής δεδομένων. Τεχνολογία Internet. Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Σήματα και συστήματα. Περιγραφή στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Δειγματοληψία A/D και D/A. Συμπίεση ήχου και εικόνας.