Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα

Κωδ.: 
Κ23α
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Project
K (new pps): 
A
Ώρες Θεωρίας: 
1
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
3
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εκτεταμένη υλοποίηση συστημάτων λογισμικού, σύμφωνα με την ύλη άλλων μαθημάτων, σε δύο συνεχόμενες φάσεις: α) Υλοποίηση μιας απλοποιημένης μορφής διαφόρων εσωτερικών επιπέδων ενός Συστήματος Βάσεων Δεδομένων: οργάνωση μπλοκ και εγγραφών στον δίσκο, στατική δομή δεδομένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., πίνακας κατακερματισμού), δυναμική δομή δεδομένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., Β+ δένδρο), κατάλογοι συστήματος, επεξεργασία επερωτήσεων μιας απλοϊκής γλώσσας βάσεων.  β) Υλοποίηση μιας εφαρμογής πάνω από κάποιο βιομηχανικό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων ή το διαδίκτυο ή λογισμικό άλλης τεχνολογίας.