Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Κωδ.: 
ΥΣ16
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E2: 
E
E3: 
E
E4: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Η ύλη θα προσαρμόζεται με τις εκάστοτε εξελίξεις και απαιτήσεις.