Γεωργιάδης Παναγιώτης

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α47
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 

Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών (1969)

M.Sc. in Computer Science, Warwick University, England (1974)

Διδακτορικό στην Επιστήμη της Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1982)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 

1982: Λέκτορας Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1986: Επίκουρος Καθηγητής Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1989: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

1994: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

2007: Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
  • Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Προσομοίωση Συστημάτων
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Διαχείριση (management) Έργων Πληροφορικής
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου - Ασφάλεια
  • Ποιότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών