Νέος κύκλος χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ - Πρόσκληση