Θέση εργασίας: Μηχανικός Δικτύου / Τηλεπικοινωνιών (Network / Voice Engineer)