Επικαιροποίηση μητρώου εκλεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής 30/3/2021

05/04/2021
Τα μητρώα των εκλεκτόρων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επικαιροποιήθηκαν με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της οικείας Κοσμητείας και απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος.
Δείτε τα σχετικά έντυπα
  • Απόφαση Συγκλήτου 30/3/2021,
  • Εκλέκτορες Τμήματος,
  • Εξωτερικοί Εκλέκτορες