ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22

13/05/2021

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο ΔΠΜΣ Διοίκηση και  Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων: 17/05/2021 έως 11/06/2021.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 23η Ιουλίου 2021.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (τηλ. 210-7275337, e-mail: kkanavouatdi [dot] uoa [dot] gr) και στην ιστοσελίδα www.odt.uoa.gr