Ανακοίνωση για την εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2021

17/05/2021

Η Συνέλευση του Τμήματός μας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2021 αποφάσισε τα εξής για την εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου 2021 για τα προπτυχιακά και όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα:

•    η εξέταση κάθε μαθήματος θα γίνει με απόφαση του διδάσκοντα με έναν από τους εξής τρόπους ή με συνδυασμό τους: εξ αποστάσεως (γραπτά ή προφορικά), με απαλλακτική εργασία, δια ζώσης, 
•    στην περίπτωση που η εξέταση ενός μαθήματος είναι δια ζώσης, θα δοθεί οπωσδήποτε η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν κατοικία στην Αττική (μόνιμη ή με ενοίκιο) ή είναι ΑμεΑ να αιτηθούν εξ αποστάσεως εξέταση,
•    η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2021.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν έγκαιρα με νέα ανακοίνωση τόσο για το πρόγραμμα της εξεταστικής, τον τρόπο εξέτασης κάθε συγκεκριμένου μαθήματος, όσο και για το πώς θα δηλώσουν την εξαίρεσή τους από την δια ζώσης εξέταση εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι.