Τρόπος Εξέτασης μαθημάτων ΠΜΣ & ΔΠΜΣ για την εξεταστική Ιουνίου 2021

25/05/2021

Σε συνέχεια της από 17ης Μαΐου 2021 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματός επισυνάπτεται πίνακας με τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ.  

  • στην περίπτωση που η εξέταση ενός μαθήματος είναι δια ζώσης, θα δοθεί οπωσδήποτε η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν κατοικία στην Αττική (μόνιμη ή με ενοίκιο) ή είναι ΑμεΑ να αιτηθούν εξ αποστάσεως εξέταση
  • η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2021.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν έγκαιρα με νέα ανακοίνωση τόσο για το πρόγραμμα της εξεταστικής, όσο και για το πώς θα δηλώσουν την εξαίρεσή τους από την δια ζώσης εξέταση εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι.