Διαδικασία self-test COVID-19 κατά τις εξετάσεις με φυσική παρουσία

01/06/2021

Σχετικά με τη διαδικασία self-test COVID-19 κατά τις εξετάσεις με φυσική παρουσία Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2021, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τα εξής:

  • Φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, επιτηρητές και όσοι εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά μία φορά εβδομαδιαίως, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στην εξέταση, να πραγματοποιούν self-test COVID-19 και να προσέρχονται έχοντας το αποδεικτικό δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος  από την πλατφόρμα http://self-testing.gov.gr ή την https://hr.apografi.gov.gr/login  ή τη συνημμένη δήλωση. Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το self-test COVID-19 είναι υποχρεωτικό ακόμη και για όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι για τον κορωνοϊό και β) η διανομή self-test COVID-19 είναι δωρεάν για  ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών σύμμφωνα με την επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2237/2021).
  • Στην περίπτωση θετικού self-test COVID-19 οι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν rapid test ή μοριακό test και να αποστείλουν το αποτέλεσμα με email στη Γραμματεία του Τμήματος και στον διδάσκοντα ώστε σε ατομικό επίπεδο να οριστεί εξ αποστάσεως προφορική ή γραπτή εξέτασή τους.
  • Στις εξετάσεις με φυσική παρουσία θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή́ διάδοσης του COVID-19 σύμφωνα με τα οποία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους.