ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων - Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας αιτήσεων

11/06/2021

Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών στο ΔΠΜΣ Διοίκηση και  Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται έως 21/6/21 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php