Έκδοση Τίτλου Σπουδών Πτυχίων, Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Διδακτορικών Διατριβών σε Περγαμηνή

18/06/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας https://papyrus.uoa.gr παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους (πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος) σε περγαμηνή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος στον χρόνο που θα συμφωνηθεί.

Για τις προγενέστερες αιτήσεις περγαμηνών για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο στην γραμματεία, δεν  χρειάζεται να γίνει νέα πληρωμή.