Εξέταση μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα κατά την εξεταστική Σεπτ. 2021

29/08/2021

H εξέταση Σεπτεμβρίου 2021 στο μάθημα Γραμμική Άλγεβρα θα πραγματοποιηθεί προφορικά από απόσταση, μετά από προσωπική πρόσκληση από τον διδάσκοντα σε κάθε φοιτητή η οποία θα αποσταλεί στο ιδρυματικό του email.

Οι φοιτητές που θέλουν να εξετασθούν στο μάθημα θα πρέπει να εγγραφούν σε ομάδα χρηστών στο eclass:  https://eclass.uoa.gr/courses/MATH256/

News Theme