Θέσεις πρακτικής άσκησης στη Βουλή των Ελλήνων

06/05/2022

Η Βουλή των Ελλήνων δύναται να δεχθεί φοιτητές του Τμήματός μας για εξάμηνη πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τη συνημμένη ανακοίνωση και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κ. Μακρή στο 2103735202.