Δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων προπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

01/12/2021

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί το 2021: α) δεν θα κάνουν δήλωση μαθημάτων καθόσον τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 έχουν δηλωθεί σε όλους από την Γραμματεία σύμφωνα με την από 4/9/20 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, β) θα πρέπει όμως να κάνουν δήλωση συγγραμμάτων σύμφωνα με το σημείο Β της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός του διαστήματος από 01/12/21 έως 15/12/21.

Διευκρινίσεις

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεστε, ως εξής:

  • Από το 3ο έως και 8ο εξάμηνο: έως 12 μαθήματα 
  • Επί πτυχίω: έως 16 μαθήματα

Μπορείτε να μεταβάλλετε τη δήλωση σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Με τη λήξη της προθεσμίας, η γραμματεία θα λάβει υπόψη της ΜΟΝΟ την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης σας εφιστούμε την προσοχή στο βήμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ», διότι αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας.

Οφείλετε να επαληθεύσετε την ορθότητα της δήλωσης σας εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές. 

Σημείωση: Στο ιστορικό δηλώσεων στο my-studies εμφανίζεται η δήλωση σας αφού γίνει οριστικοποίηση από την Γραμματεία, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων δηλαδή μετά τις 16/12/2021

Υπενθυμίζουμε ότι πλέον δεν δηλώνετε συγγράμματα στο my-studies αλλά μόνο μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Θα πρέπει η δήλωση μαθημάτων στο my-studies με την δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο να ταυτίζονται (δηλ. δεν μπορείτε να δηλώσετε και να παραλάβετε σύγγραμμα στον Εύδοξο χωρίς να δηλώσετε το αντίστοιχο μάθημα στο my-studies) διαφορετικά μετά την διασταύρωση των στοιχείων των δύο συστημάτων αν διαπιστωθεί ότι έχετε παραλάβει σύγγραμμα το οποίο δεν έχετε δηλώσει θα πρέπει να το επιστρέψετε αλλιώς δεν θα μπορέσετε να δηλώσετε συγγράμματα στο εαρινό εξάμηνο.

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για την δήλωση συγγραμμάτων θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://service.eudoxus.gr και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγγραφής.  Κατόπιν να επιλέξετε το σύγγραμμα του μαθήματος που παρακολουθείτε και έχετε  δηλώσει προκειμένου να μπορέσετε να το παραλάβετε.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων στον Εύδοξο για το χειμερινό εξάμηνο θα ολοκληρωθούν στις 24/12/2021 ενώ η διανομή τους θα ολοκληρωθεί στις 07/01/2022.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:  210 727 5192, 210 727 5338