Τροποποίηση σχετικά με τις Ορκωμοσίες των Πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α.

11/01/2022

Σε συνέχεια των οδηγιών που εστάλησαν για τις δια ζώσης ορκωμοσίες πτυχιούχων του Ιδρύματος μας, λόγω των επιβαρυμένων υγειονομικά συνθηκών (Covid-19) και μέχρι νεωτέρας, στις ορκωμοσίες όπου κι αν αυτές διεξάγονται, θα εισέρχονται μόνο οι ορκιζόμενοι χωρίς συνοδούς.

Όπου οι χώροι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση (live streaming) για τους συνοδούς, η οποία θα πραγματοποείται μέσω της πλατφόρμας delos.uoa.gr .

Οι Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα εισέρχονται στην πλατφόρμα. Διευκρινίζεται ότι, με εξαίρεση την ανωτέρω τροποποίηση, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν αποσταλεί σε προηγούμενες ενημερώσεις.