Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

01/02/2022

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποφάσισε  να αναθέσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 την  διδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς διδάσκοντες:

  • Μ660-«Ειδικά Θέματα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων II: ΣΤΗΑΔ-Δίκτυα Ραδιοεπικοινωνιών:Προηγμένες Τεχνικές Μετάδοσης Πληροφορίας» , 3 ωρών διδασκ./εβδ.  που εντάσσεται στο ΚΠΜΣ του Τμήματος «Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα».
  • Μ640-«Ειδικά Θέματα Δικτυακών Συστημάτων II: ΣΤΗΑΔ-Δορυφορικές Επικοινωνίες:Δίκτυα και Υπηρεσίες», , 3 ωρών διδασκ./εβδ.  που εντάσσεται στο ΚΠΜΣ του Τμήματος «Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού,  να αποστείλουν έως 09 Φεβρουαρίου 2022 e-mail στο secretatdi [dot] uoa [dot] gr με τίτλο ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΠΜΣ, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους με αναφορά στην διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

News Theme