Πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της Πληροφορικής - ΕΕΔΑ

11/02/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στο αντικείμενο της Πληροφορικής και παρακαλούμε για την προώθησή της σε φοιτητές/τριες του Τμήματός σας για την ενημέρωσή τους.

Η σχετική προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων από τις/τους ενδιαφερόμενους είναι η Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.

News Theme