Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες - STAR

01/02/2022

Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές
και Υπηρεσίες - STAR»  για το Εαρινό Εξάμήνο του προγράμματος σπουδών για
το ακ. έτος 2021-2022.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Διαστημικές Τεχνολογίες,  Εφαρμογές και Υπηρεσίες - STAR»
αποφάσισε  να αναθέσει για το Εαρινό Εξάμήνο του προγράμματος σπουδών για
το ακ. έτος 2021-2022 την διδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς
διδάσκοντες:

Μ 809          Earth Observation Applications and Services (Εργαστήριο μόνο)
M 810          Big Data-Earth Observation (με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη)

Παρακαλούνται κάτοχοι διδακτορικού, να αποστείλουν έως 18 Φεβρουαρίου 2022
e-mail στο secretatdi [dot] uoa [dot] gr (με κοινοποίηση στο paschalisatdi [dot] uoa [dot] gr) με
τίτλο ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΠΜΣ STAR, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους και ένα
συνοπτικό περίγραμμα  του μαθήματος στο οποίο επιθυμούν να συνεισφέρουν.

Η επιλογή θα γίνει από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ STAR, η
οποία θα επιλέξει τους διδάσκοντες λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και τις
ανάγκες του Προγράμματος.