ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

30/05/2022

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Οικονομική Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων”, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 13/6/2022.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php