Πρακτική Άσκηση / Εργασία - BSH

22/07/2022

Η εταιρεία BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. προσφέρει θέσεις για 6μηνη εργασία ή πρακτική, στην Αττική.

Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στο Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών της εταιρείας με αντικείμενο (ενδεικτικά):

  • Helpdesk support, άμεση επαφή με τους εσωτερικούς χρήστες «πελάτες» για την επίλυση καθημερινών θεμάτων
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση PCs / Laptops / Φορητών συσκευών σε HW και SW (OS & εφαρμογές)
  • Βασικά θέματα δικτύων
  • Sharepoint
  • Συμμετοχή σε projects

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται, παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

ath-hratbshg [dot] com

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα παρακάτω:

210-4277292 (κ.Πετρουλά Ειρήνη)

210-4277206 (κ.Τζαβάρα Ελένα)