Χρηματοδοτούμενα Διδακτορικά στο Industrial Systems Institute

26/09/2022

Το Industrial Systems Institute (ISI) (www.isi.gr) που εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  προσφέρει 3 χρηματοδοτούμενες υποτροφίες διδακτορικού διπλώματος, με ανταγωνιστικό μισθό, που  σχετίζονται με χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (διάρκειας τουλάχιστον 3 χρόνων) που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό, ανάλυση και υλοποίηση ασύρματων δικτύων 6ης γενεάς. Ποιο συγκεκριμένα

  • PhD-1. Explainable AI and Machine Reasoning for Unified, Zero Touch Orchestration for 6G networks
  • PhD-2. AI/ML models for resource management via explainable AI for Cloud Edge Computing Continuum
  • PhD-3 Zero-Touch management enabling AI-driven dynamic slice reconfiguration for self-driven 6G infrastructure and self-optimization via closed-loop orchestration in multi-layer and inter-computing scenarios

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα έχουν πρόσβαση στον 5G tesbed του ISI και μέρος του διδακτορικού τους θα είναι πειραματικό, θα συμμετέχουν στις συναντήσεις εργασίας των έργων, θα έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται σε διεθνή συνέδρια και να δημοσιεύουν την ερευνητική δουλειά τους σε περιοδικά διεθνούς κύρους.

Επιθυμητές γνώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα

  • Familiarity with AI/ML algorithms, tools and basic workflows.
  • Expertise in Python development and / or other programming languages
  • Experience on Docker and container networking or with Kubernetes.

Οι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές με γνώσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλους σχετικούς κλάδους μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους  το συντομότερο δυνατόν στο email cveriatceid [dot] upatras [dot] gr επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους και αναφέροντας για ποια/ ες θέση/εις ενδιαφέρονται .

Οι υποτροφίες θα αρχίσουν τους πρώτους μήνες του 2023.