Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/CIVIS για φοίτηση στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Πανεπιστημίων CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

23/11/2022

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα ERASMUS+ πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος «Πρόγραμμα Έρασμος – CIVIS (F118)»
(https://eclass.uoa.gr/courses/F118/ : Πρόγραμμα Έρασμος - CIVIS » Έγγραφα » ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ » CIVIS 2023 - 2024) και να υποβάλλουν στη περιοχή ΕΡΓΑΣΙΕΣ στο φάκελο «Αιτήσεις & Δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα CIVIS ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» μία αίτηση σε ένα αρχείο zip, που να συμπεριλαμβάνει τα ζητούμενα που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση.

Οι αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-class μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2022. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.

News Theme