Ο Καθηγητής Δημήτρης Γκιζόπουλος εκλέχθηκε ως ACM Distinguished Member για την εξαιρετική επιστημονική συνεισφορά του στην πληροφορική

Η ACM, Association for Computing Machinery, όρισε 67 Διακεκριμένα Μέλη για σημαντικές συνεισφορές. Όλοι οι νεοεισαχθέντες του 2022 είναι μακροχρόνια μέλη της ACM και επιλέχθηκαν από τους συναδέρφους τους για την διακεκριμένη εργασία τους η οποία ώθησε την καινοτομία, βελτίωσε την εκπαίδευση στην επιστήμη των υπολογιστών και προώθησε το επιστημονικό τους πεδίο.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Γκιζόπουλος του Τμήματος μας εκλέχθηκε ως ACM Διακεκριμένο Μέλος (Distinguished Member) για την εξαιρετική επιστημονική συνεισφορά του στην πληροφορική.

«Το πρόγραμμα ACM Distinguished Members τιμά τόσο το επίτευγμα όσο και τη δέσμευση», δήλωσε ο Πρόεδρος της ACM Γιάννης Ιωαννίδης. «Κάθε ένα από αυτά τα νέα 67 διακεκριμένα μέλη έχουν επιλεγεί για συγκεκριμένη και αποτελεσματική εργασία, καθώς και για τη μακροχρόνια δέσμευσή τους να είναι μέρος της επαγγελματικής μας ένωσης. Καθώς η ACM γιορτάζει την 75η επέτειό της φέτος, είναι κατάλληλη ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς τα μέλη μας έχουν διαμορφώσει τον οργανισμό μας σε αυτό που είναι σήμερα. Τα διακεκριμένα μέλη μας είναι ηγέτες τόσο εντός της ACM όσο και σε ολόκληρο τον τομέα των υπολογιστών.»

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.acm.org/media-center/2022/december/distinguished-members-2022