Δήλωση μαθήματος "Δημιουργία νέας επιχείρησης"

28/02/2023

Το μάθημα της "Δημιουργίας Νέας Επιχείρησης θα ξεκινήσει στις 10/3/2022.
Ώρες διδασκαλίας: Παρασκευή 15.00-18.00
Το μάθημα θα διεξάγεται στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Νομική) στο
Κέντρο της Αθήνας (Σόλωνος)
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το μάθημα θα έχει την μορφή εργαστηρίων και Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Καθώς το μάθημα έχει ανώτατο όριο τα 50 άτομα, παρακαλώ μην δηλώνετε το
μάθημα αν δεν είστε σίγουροι πως θέλετε να το παρακολουθήσετε. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Για να δηλώσετε το μάθημα συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο:
https://forms.gle/KX4CSicczqZSaaw68

News Theme