Ανταποδοτικές υποτροφίες στα μαθήματα "Αριθμητική Ανάλυση" και "Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγραμματισμός"

02/11/2023

Ανταποδοτική Υποτροφία στο μάθημα «Αριθμητική Ανάλυση»

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικής υποτροφίας για το ακ. έτος 2023-2024 ζητούνται άμεσα τέσσερις (4) φοιτητές για τη διόρθωση εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Αριθμητική Ανάλυση».

Επιθυμητή γνώση: Αριθμητική Ανάλυση, Matlab

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με την ΕΔΙΠ Μ. Λουκά στο mloukaatdi [dot] uoa [dot] gr ή με τον Επ. Καθηγητή Φ. Τζαφέρη στο ftzafatdi [dot] uoa [dot] gr.

 

Ανταποδοτική Υποτροφία στο μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγραμματισμός»

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικής υποτροφίας για το ακ. έτος 2023-2024 ζητείται άμεσα ένας (1) φοιτητής για τη διόρθωση εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγραμματισμός».

Επιθυμητή γνώση: Αριθμητική Ανάλυση, Matlab

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με την ΕΔΙΠ Μ. Λουκά στο mloukaatdi [dot] uoa [dot] gr.

News Theme