Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών χειμερινού εξαμήνου 2023-24

10/11/2023

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 115905/Z1/16-10-2023 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας-διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.