Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής διδάσκοντα στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024

02/02/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για επιλογή διδάσκοντα στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»