Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

06/02/2024

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συζητήθηκε η απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την ηλεκτρονική διενέργεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μετά από εκτενή συζήτηση και με ισχυρές επιφυλάξεις, να ακολουθήσει την απόφαση της Συγκλήτου.

Οι επιφυλάξεις μας τεκμαίρονται από τα ακόλουθα:

  1. Έχει αποδειχθεί, από την πρόσφατη εμπειρία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ότι οι ηλεκτρονικές εξετάσεις είναι πολύ πιο ευάλωτες σε θέματα διαβλητότητας σε σχέση με τις εξετάσεις με φυσική παρουσία. Οι προηγμένες πλατφόρμες επικοινωνίας, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η χρήση άλλων σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών και εφαρμογών, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη μιας αδιάβλητης ηλεκτρονικής εξέτασης.
  2. Η διενέργεια των εξετάσεων από απόσταση, απαιτεί σημαντική τεχνολογική υποστήριξη. Στις σημερινές συνθήκες, όπου το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ βρίσκεται μακριά από τις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, η τεχνολογική υποστήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος επαφίεται στις τεχνολογικές υποδομές που έχει ο κάθε διδάσκων στην κατοικία του, οι οποίες δεν είναι εγγυημένα αξιόπιστες. Αντίστοιχα ισχύουν και για τον εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους οι φοιτητές μας.
  3. Η υιοθέτηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων στη σημερινή συγκυρία, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», εδραιώνει στην κοινωνία το αίσθημα ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο χειραγωγείται και γίνεται έρμαιο πιέσεων και σκοπιμοτήτων.

Παρά τις ισχυρές μας επιφυλάξεις, θα προχωρήσουμε στη διενέργεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά επιφυλασσόμενοι για το αν τελικά θα πετύχουμε ικανοποιητικό αδιάβλητο κάτω από τις παρούσες συνθήκες.