Διάκριση της Ειρήνη Κακλοπούλου, φοιτήτριας του τμήματος, από το ACM-W

Η διάκριση αφορά στην επιστημονική περιοχή της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Η/Υ

Η τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Ειρήνη Κακλοπούλου, έλαβε υποτροφία από το ACM-W η οποία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησής της και διαμονής στο Μόντρεαλ του Καναδά για την παρακολούθηση του ACM CHI 2018 Conference on Human Factors in Computing Systems, του σημαντικότερου συνεδρίου στην επιστημονική περιοχή της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Η/Υ. Η Ειρήνη εκπονεί την πτυχιακή της εργασία στη θεματική αυτή περιοχή, υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Ρούσσου.