Ταυτότητα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Πληροφορική" - M.Sc. in Computer Science.

Βίντεο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.