Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Paragraph Section

Μετά την απόκτηση Αριθμού Μητρώου στο Τμήμα, και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης της Γραμματείας του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι η απόκτηση Ιδρυματικού Πανεπιστημιακού λογαριασμού (http://webadm.uoa.gr).

Αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας είναι η απόκτηση δύο αναγνωριστικών, του Ονόματος Χρήστη (UserName) και του Κωδικού (Password), τα οποία παραμένουν μόνιμα και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, του ΕΚΠΑ και του Υπουργείου Παιδείας, για όσο χρόνο ο κάτοχός τους διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή του Τμήματος.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία My-studies (https://my-studies.uoa.gr/) παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δουν και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, να έχουν πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ), να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο καθώς και τα αντίστοιχα συγγράμματα. Οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων στο My-studies θα βρείτε εδώ.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My-studies, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://webadm.uoa.gr και να προβείτε στη σχετική Αίτηση χορήγησης Ιδρυματικού Πανεπιστημιακού λογαριασμού.

Αιτήσεις για κάθε είδους πιστοποιητικά μπορούν να αποστέλλονται αποκλειστικά  από το φοιτητικό e-mail  στο secretatdi [dot] uoa [dot] gr, και θα απαντώνται ηλεκτρονικά.

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με την εγγραφή τους στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας αποκτούν και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής:

 • sdixxxxxatdi [dot] uoa [dot] gr

όπου xxxxx είναι τα 5 τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου τους.

Πρόσβαση στο Webmail

Η πρόσβαση στο Webmail για όλους τους χρήστες, εκτός των Υπηρεσιών και Μονάδων που αναφέρονται στο σημείο 2 παρακάτω, γίνεται μέσω του Webmail.noc.uoa.gr

http://www.noc.uoa.gr/hlektroniko-taxydromeio/prosbash-sto-webmail.html

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Διεύθυνση υπηρεσίας: http://paso.minedu.gov.gr

Για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας απαιτούνται οι να έχετε εκδώσει Ιδρυματικό Πανεπιστημιακό λογαριασμό.

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:

 • Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
 • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων
 • Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.

Η διεύθυνση της υπηρεσίας είναι http://eudoxus.gr και η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή με τη χρήση των αναγνωριστικών (όνομα χρήστη, κωδικός) που αποκτήθηκαν κατά την εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης Γραμματειών (βλέπε παραπάνω).

Περιγραφή φάσεων/διαδικασιών

 1. Κάθε Εκδότης περνάει αρχικά μία διαδικασία πιστοποίησης προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα. Έπειτα εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να προβαίνει στην καταχώριση και τη διαρκή ενημέρωση των στοιχείων των Συγγραμμάτων του στην Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ).
 2. Οι διδάσκοντες των Τμημάτων έχουν πρόσβαση στην Κεντρική Βάση των Συγγραμμάτων και μπορούν να επιλέξουν ποια Συγγράμματα θα προτείνουν για το μάθημά τους ή τις θεματικές ενότητες.
 3. Τα Συγγράμματα/Σειρές Συγγραμμάτων (για τους φοιτητές του Ε.Α.Π.) που εγκρίνονται από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, καταχωρίζονται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος στην ΚΒΔ, σε αντιστοιχία με τα μαθήματα/θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών.
 4. Ο φοιτητής εισέρχεται σε μία κεντρική ιστοσελίδα του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) από όπου γίνεται η πιστοποίησή του (μέσω Shibboleth). Εκεί ενημερώνεται για τα εγκεκριμένα Συγγράμματα/Σειρές Συγγραμμάτων των μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων του Τμήματός του και επιλέγει τα Συγγράμματα/Σειρές συγγραμμάτων που δικαιούται.
 5. Ο φοιτητής λαμβάνει άμεσα από το ΚΠΣ ένα e-mail με τον κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο και παραλαμβάνει τα Συγγράμματα που επέλεξε.
 6. Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία του έργου και μεριμνά για την ταχεία αποζημίωση των εκδοτών.

Η Ηλεκτρονική Τάξη (https://eclass.uoa.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η ενσωμάτωση των μεθόδων ενισχυτικής τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του ΕΚΠΑ υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής οργάνωσης και διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών διευκολύνοντας την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος. Κατά περίπτωση το μάθημα μπορεί να υποστηρίζεται από προσωπικό ιστοθέση ή άλλα διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Η υπηρεσία «Φιλοξενίας και Αναζήτησης Πολυμεσικού Περιεχομένου» (https://delos.uoa.gr/opendelos/) απευθύνεται τόσο στους ίδιους τους δημιουργούς περιεχομένου, δηλαδή στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος, παρέχοντας δυνατότητα ανάρτησης και διαχείρισης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όσο και σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου ως αποδέκτη του, παρέχοντας δυνατότητα αναζήτησης και λήψης του περιεχομένου.

Πρόκειται για περιεχόμενο καταγεγραμμένο είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από εκδηλώσεις του Τμήματος ή του ΕΚΠΑ (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.α.). Επίσης, διατίθενται ζωντανές μεταδόσεις μαθημάτων και διαλέξεων από τους χώρους διδασκαλίας, αλλά και εκδηλώσεων του Τμήματος ή του ΕΚΠΑ. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο εν λόγω εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της δυνατότητας αναζήτησης ή πλοηγούμενοι ελεύθερα.

Να σημειωθεί ότι περισσότερα από 100 μαθήματα του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις με περισσότερες από 10.000 ώρες βίντεο. (https://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=di)

Ταυτόχρονα, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ διαθέτει μια κατάλληλη υπηρεσία, προκειμένου να αναρτά πολυμεσικό υλικό, το οποίο μπορεί είτε να αποτελεί μέρος των Ανοικτών Μαθημάτων είτε να είναι ανεξάρτητο από αυτά, με ανοικτή, ελεγχόμενη ή κλειστή πρόσβαση, κατά την κρίση του δημιουργού.

Σημειώνουμε ότι η υπηρεσία είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, η υποστήριξή της βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας" λόγω των περιορισμένων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό.

Για την αυτόματη ζωντανή μετάδοση ή/και καταγραφή αξιοποιούνται διαδικτυακές κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε χώρους διδασκαλίας και εκδηλώσεων. Οι κάμερες καλύπτουν (εμβέλεια) με εικόνα και ήχο την σκηνή που βρίσκεται ο διδάσκων ή η διδάσκουσα καθώς και το χώρο προβολής διαφανειών. Υπάρχει μέριμνα ώστε να μην απεικονίζονται τα έδρανα των φοιτητών και ο ήχος τους. Οι καταγραφές των διαλέξεων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την υπηρεσία και τον εξοπλισμό διαχειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Η Υπηρεσία Ασύρματης Πρόσβασης παρέχει σύνδεση στο δίκτυο του ΕΚΠΑ με ασύρματο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η χρήση καλωδίου δικτύου. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης (hot-spots) βρίσκονται διάσπαρτα σε χώρους του Πανεπιστημίου και μπορείτε να απολαύσετε ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Προϋπόθεση για την υπηρεσία είναι η συσκευή (laptop, κινητό, tablet, κ.τ.λ.) να διαθέτει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης WiFi.

Η πρόσβαση στο Ασύρματο Δίκτυο γίνεται μέσω του Ιδρυματικού Πανεπιστημιακού σας λογαριασμού. Παράλληλα με τον ίδιο λογαριασμό δίνεται η δυνατότητα χρήσης του ασύρματου δικτύου όλων των ιδρυμάτων που έχουν ενταχθεί στην Υποδομή Eduroam παγκοσμίως.

Υπάρχουν περισσότερα από 50 σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη (Ιλίσια), στο Γουδί (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική Σχολή) και στο κέντρο της Αθήνας τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοθέση:

NOC-WIFI: http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/asyrmath-syndesh-wi-fi.html

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο WiFi του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει: 

 • να κατεβάστε την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ
 • να συμπληρώστε όλα τα πεδία υποχρεωτικά και να την υπογράψετε
 • να την σκανάρετε με το τηλέφωνό σας, και να την στείλετε με email στο wifiatdi [dot] uoa [dot] gr

H ενεργοποίηση των MAC θα γίνεται εντός 5 ημερών

Σημείωση: Για τον εντοπισμό της MAC του ασύρματου interface που θέλετε να συνδεθεί στο δίκτυο ακολουθήστε τα:

 • σε συστήματα Windows: Start --> Run... --> cmd --> "ipconfig /all"
 • σε συστήματα Unix/Linux: τρέξτε από μία κονσόλα "ifconfig -a"

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέχει καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσωπικό και φοιτητές. http://www.noc.uoa.gr/

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του. Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, που φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ (http://www.lib.uoa.gr/).

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και την εκπαίδευση, με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς και για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης. Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του Γραφείου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας, όπως επίσης και προσωπικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης.

https://www.career.uoa.gr/