Υπηρεσίες & Υποστήριξη

 

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr) στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των συγγραμμάτων (βιβλίων).

Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και προσφέρει σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα και τη δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων. Παράλληλα, παρέχει μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.

Η υπηρεσία My-studies (https://my-studies.uoa.gr) παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δουν και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, να έχουν πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητές, συγγράμματα, κ.τ.λ.), να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο καθώς και τα αντίστοιχα συγγράμματα, να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.).


Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει

 • να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://webadm.uoa.gr και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” -- > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα θα σας ζητηθεί να δώσετε:
  • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου (13 ψηφία: 1115 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου),
  • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται), 
  • μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμο σας με χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμο σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.
 • Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Ακολουθώντας το σύνδεσμο “Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)” στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας εγκριθούν θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username που θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία.
 • Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη γραμματεία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας.

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210-727-5154 , 210-727-5192

Η πλατφόρμα η-Τάξη Ε.Κ.Π.Α. http://eclass.uoa.gr αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση μέσα από ένα εύχρηστο και δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας. Μέσω αυτής αποκτά κανείς ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση και σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες κ.λπ.), να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά περισσότερα από 3.700 μαθήματα και διαθέτει περισσότερους από 104.000 χρήστες (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους).

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα: https://delos.uoa.gr/.

Η μετάδοση κάθε διάλεξης αρχίζει αυτόματα κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μαθήματος και ολοκληρώνεται 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξής του. Για την παρακολούθηση των διαλέξεων απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Για την αυτόματη ζωντανή μετάδοση ή/και καταγραφή αξιοποιούνται διαδικτυακές κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε χώρους διδασκαλίας και εκδηλώσεων. Οι κάμερες καλύπτουν (εμβέλεια) με εικόνα και ήχο την σκηνή που βρίσκεται ο διδάσκων ή η διδάσκουσα καθώς και τον χώρο προβολής διαφανειών. Υπάρχει μέριμνα ώστε να μην απεικονίζονται τα έδρανα των φοιτητών και ο ήχος τους. Οι καταγραφές των διαλέξεων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα από 100 μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις με περισσότερες από 10.000 ώρες βίντεο (https://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=di)

Για παρατηρήσεις, προτάσεις, σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης (rts at noc.uoa.gr).

Για τη μετάδοση χρησιμοποιείται ο VoD εξυπηρετητής του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Η Υπηρεσία Aσύρματης Πρόσβασης παρέχει σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών με ασύρματο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η χρήση καλωδίου δικτύου. Υπάρχουν περισσότερα από 50 σημεία (hot­spots) ασύρματης ευρυζωνικής διαδικτυακής πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη (Ιλίσια), στο Γουδή (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική Σχολή) και στο κέντρο της Αθήνας (δείτε τη λίστα).

Η πρόσβαση στο Ασύρματο Δίκτυο γίνεται μέσω του λογαριασμού που διαθέτετε στο πανεπιστημιακό δίκτυο, ενώ ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χρησιμοποιείτε στο http://my-studies.uoa.gr.

 

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέχει καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσωπικό και φοιτητές. http://www.noc.uoa.gr/

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του. Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, που φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ (http://www.lib.uoa.gr/).

Η υπηρεσία «Αναζήτησης Πολυμεσικού Περιεχομένου» (https://delos.uoa.gr/opendelos/) παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε καταγεγγραμμένο περιεχόμενο είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από εκδηλώσεις του ιδρύματος (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.α.). Επίσης, διατίθενται ζωντανές μεταδόσεις μαθημάτων και διαλέξεων από τους χώρους διδασκαλίας, αλλά και εκδηλώσεων του ιδρύματος.

Περισσότερα από 100 μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις με περισσότερες από 10.000 ώρες βίντεο (https://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=di)

Για την αυτόματη ζωντανή μετάδοση ή/και καταγραφή αξιοποιούνται διαδικτυακές κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε χώρους διδασκαλίας και εκδηλώσεων. Οι κάμερες καλύπτουν (εμβέλεια) με εικόνα και ήχο τη σκηνή που βρίσκεται ο διδάσκων ή η διδάσκουσα καθώς και το χώρο προβολής διαφανειών. Υπάρχει μέριμνα ώστε να μην απεικονίζονται τα έδρανα των φοιτητών και ο ήχος τους. Οι καταγραφές των διαλέξεων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μετάδοση των διαλέξεων αρχίζει αυτόματα κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των μαθημάτων και ολοκληρώνεται 15 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα των μαθημάτων της αίθουσας.

Την υπηρεσία και τον εξοπλισμό διαχειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Για τη μετάδοση χρησιμοποιείται ο VoD εξυπηρετητής του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Η εφαρμογή Uniway για κινητά Android και Apple σας προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες για τις σπουδές σας έχοντας άμεση πρόσβαση στα επίσημα συστήματα του ιδρύματος σας.

Παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και μικρο-εφαρμογές:

 • Φοιτητολόγιο (για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αναλυτική βαθμολογία, δηλώσεις μαθημάτων, πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες και στοιχεία επικοινωνίας, ώρες γραφείου κλπ.).
 • Αξιολόγηση μαθημάτων (εύκολη πρόσβαση στα online ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων)
 • Κοινωνική δικτύωση: chat, αποστολή αρχείων, εικόνας, video, ομάδες φίλων, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, ομάδες κοινών ενδιαφερόντων).

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού του φοιτητή στο ΕΚΠΑ χρησιμοποιόντας το ίδιο όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο «MyStudies".

Το Uniway παρέχεται από τη GUnet, οργανισμό που συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας και είναι στη διάθεση όλων των μελών της. Η ανάπτυξη του Uniway χρηματοδοτήθηκε από το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» στο πλαίσιο του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2015.

Διαχείρηση Συστημάτων Unix/Linux

admin@di.uoa.gr,    Ντυμένου Α., Γραφείο: Α18,  Τηλ.: 210-727-5142

 

Linux lab

admin@di.uoa.gr,  Ντυμένου Α., Γραφείο: A18, Τηλ.: 210-727-5142

 

Windows lab

itsupport@di.uoa.gr,  Βασιλόπουλος Δ., Γραφείο: A22, Τηλ.: 210-727-5220

 

Αίθουσες διδασκαλίας-συνεδριάσεων

itsupport@di.uoa.gr, Βασιλόπουλος Δ., Γραφείο: A22, Τηλ.: 210-727-5220

Στο κτηριακό συγκρότημα του Τμήματος στεγάζεται η διαπανεπιστημιακή Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ.

Η Μονάδα παρέχει σε φοιτητές και φοιτήτριες που τις χρειάζονται υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής, υπηρεσίες πρόσβασης και μετακίνησης, κ.ά.

Για περισσότερα: https://access.uoa.gr/.

 

Ενημέρωση 03/2020: η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ, έχει εκδόσει οδηγίες προς τους ΦμεΑ και τους διδάσκοντες για προσβασιμότητα στην τηλεδιδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω του κορωνοϊού (COVID-19).