Επιτροπές

Paragraph Section

Μέλη:

 • Αντώνιος Πασχάλης, Καθηγητής (Πρόεδρος Επιτροπής ΠΠΣ)
 • Αθανασία Αλωνιστιώτη  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ιζαμπώ Καράλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Φίλιππος Τζαφέρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Χατζηκοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
   

Συμμετέχουν:

 • Αγορίτσα Γόγουλου, ΕΔΙΠ
 • Παντελής Μπαλαούρας, ΕΔΙΠ
 • Νικόλαος Πασσάς, ΕΔΙΠ
   

Υποστήριξη:

 • Γραμματική Λούπα, Προϊσταμένη Γραμματείας
 • Ευάγγελος Φλωριάς, ΕΤΕΠ

Πρόεδρος Τμήματος: Δημήτριος Γουνόπουλος, Καθηγητής

Συντονιστής ΟΜΕΑ:  Παναγιώτης Ροντογιάννης, Καθηγητής

Μέλη ΟΜΕΑ:

 • Ιωάννης Παναγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Χατζηκοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Αγορίτσα Γόγουλου, ΕΔΙΠ
 • Παντελής Μπαλαούρας, ΕΔΙΠ
 • Ευάγγελος Φλωριάς, ΕΤΕΠ

 

Τακτικά μέλη:

 • Αθανασία Αλωνιστιώτη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια (συντονίστρια)
 • Δημήτριος Κατσιάνης, ΕΔΙΠ
 • Γραμματική Λούπα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
   

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Αρχοντία Γιαννοπούλου, Eπίκουρη Kαθηγήτρια
 • Όλγα Φουρτουνέλλη, ΕΔΙΠ
 • Δήμητρα Λεωνιδάκη, υπάλληλος Γραμματείας

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί υποστηρικτικά της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), όπου χρειαστεί.

 • Αθανασία Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Παναγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Μαρία Ρούσσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Κώστας Χατζηκοκκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ethicsatdi [dot] uoa [dot] gr

Επόπτης Κτιρίων: Δημήτριος Συβρίδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής επόπτης κτιρίων: Αριστείδης Τσίπουρας,  ΕΔΙΠ

Πρόγραμμα ERASMUS+ : Εμμανουήλ Κουμπαράκης, Καθηγητής

Πρόγραμμα CIVIS: Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωπος Συμβουλίου Βιβλιοθήκης ΣΘΕ: Αθανασία Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος στον ΕΛΚΕ: Αθανασία Αλωνιστιώτη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια

Αναπληρωτής εκπρόσωπος στον ΕΛΚΕ: Εμμανουήλ Κουμπαράκης, Καθηγητής

 •  

Ιστοθέση Τμήματος:

 • Μαρία Ρούσσου, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια (συντονίστρια)
 • Αθανασία Κολοβού, ΕΔΙΠ
 • Λήδα Χαλάτση, ΕΤΕΠ
 • Άννα Ντυμένου, ΕΤΕΠ
 •  
 • Δήμητρα-Ισιδώρα Ρουσσοπούλου, Καθηγήτρια
 • Αλέξανδρος Ντούλας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Άννα Ντυμένου, ΕΤΕΠ