Επιτροπές

Paragraph Section

Μέλη:

 • Αντώνιος Πασχάλης, Καθηγητής (Πρόεδρος Επιτροπής ΠΠΣ)
 • Αθανασία Αλωνιστιώτη  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, Επικουρος Καθηγητής
 • Ιζαμπώ Καράλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Φίλιππος Τζαφέρης, Επικίκουρος Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Χατζηκοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
   

Συμμετέχουν:

 • Αγορίτσα Γόγουλου, ΕΔΙΠ
 • Παντελής Μπαλαούρας, ΕΔΙΠ
 • Νικόλαος Πασσάς, ΕΔΙΠ
   

Υποστήριξη:

 • Γραμματική Λούπα, Προϊσταμένη Γραμματείας
 • Ευάγγελος Φλωριάς, ΕΤΕΠ

Πρόεδρος Τμήματος: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Καθηγητής

Συντονιστής ΟΜΕΑ: Αθανασία Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη ΟΜΕΑ:

 • Ιωάννης Παναγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παναγιώτης Σταματόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Αγορίτσα Γόγουλου, ΕΔΙΠ
 • Παντελής Μπαλαούρας, ΕΔΙΠ
 • Ευάγγελος Φλωριάς, ΕΤΕΠ
   

Ομάδα Αξιολόγησης Ερωτηματολογίων ΠΠΣ

 •    Αθανασία Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 •    Παναγιώτης Σταματόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 •    Αθανάσιος Βάιος, ΕΔΙΠ
 •    Δημήτριος Κατσιάνης, ΕΔΙΠ
 •    Ευάγγελος Φλωριάς, ΕΤΕΠ

Τακτικά μέλη:

 • Αθανασία Αλωνιστιώτη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια (συντονίστρια)
 • Δημήτριος Κατσιάνης, ΕΔΙΠ
 • Γραμματική Λούπα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
   

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Αρχοντία Γιαννοπούλου, Eπίκουρη Kαθηγήτρια
 • Όλγα Φουρτουνέλλη, ΕΔΙΠ
 • Δήμητρα Λεωνιδάκη, υπάλληλος Γραμματείας

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί υποστηρικτικά της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), όπου χρειαστεί.

 • Αθανασία Αλωνιστιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Παναγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κώστας Χατζηκοκκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ethicsatdi [dot] uoa [dot] gr

Επόπτης Κτιρίων:

 • Δημήτριος Συβρίδης, Καθηγητής

Βοηθός επόπτη κτιρίων:

 • Δημήτριος Κατσιάνης,  ΕΔΙΠ

Υπολογιστική Υποδομή Τμήματος

 • Δήμητρα-Ισιδώρα Ρουσσοπούλου, Καθηγήτρια
 • Αλέξανδρος Ντούλας, Επίκουρος Καθηγητής

Πρόγραμμα ERASMUS+ & CIVIS:

 • Ιζαμπώ Καράλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Βιβλιοθήκης ΣΘΕ:

 • Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος στον ΕΛΚΕ:

 • Αθανασία Αλωνιστιώτη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια

Αναπληρωτής εκπρόσωπος στον ΕΛΚΕ:

 • Εμμανουήλ Κουμπαράκης, Καθηγητής

Ιστοθέση Τμήματος:

 • Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια (συντονίστρια)
 • Αθανασία Κολοβού, ΕΔΙΠ
 • Λήδα Χαλάτση, ΕΤΕΠ
 • Μιλτιάδης Κυριακάκος, ΕΔΙΠ