Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Οδηγίες για επιβλέποντες Πτυχιακής Εργασίας
Πρότυπα για Πτυχιακές Εργασίες

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ

Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες.

Φόρμα βαθμολογίας πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
Αίτηση εκτύπωσης πτυχίου σε πάπυρο
Αίτηση αναστολής φοίτησης

Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση αναστολής συμπληρώνοντας το διάστημα και τους λόγους

Αίτηση ορκωμοσίας

Υποβάλλεται από τον φοιτητή μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Υπεύθυνη Δήλωση

Κενή υπεύθυνη δήλωση για κάθε χρήση

Bεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις

Ο φοιτητής συμπληρώνει τη βεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις και να την προσκομίζει την ημέρα της εξέτασης στον καθηγητή του για υπογραφή.

ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Φόρμα βαθμολογίας πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
Οδηγίες για επιβλέποντες Διπλωματικών Eργασιών
Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Οδηγίες και πρότυπο για κατάθεση Διπλωματικής Εργασίας

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ

Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες. 

Αίτηση εκτύπωσης πτυχίου σε πάπυρο
Διάφορα Έντυπα για μεταπτυχιακούς φοιτητές (εισαχθέντες ως το 2017-18)
ΦΕΚ και Κανονισμοί Παλαιού Προγράμματος (εισαχθέντες ως το 2017-18)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε από το 2015

Παλαιό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (εισαχθέντες πριν από τις 4/8/2017)

Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί πριν από τις 4 Αυγούστου 2017 ισχύει ο εξής (παλαιός) Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τις τροποποιήσεις του.

Οδηγίες για επιβλέποντες Διδακτορικών Διατριβών
Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διδακτορικών Διατριβών

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών:  Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ