Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Πτυχιακής Εργασίας

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ
Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα

Οδηγίες για επιβλέποντες Πτυχιακής Εργασίας
Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Bεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις

Ο φοιτητής συμπληρώνει τη βεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις και να την προσκομίζει την ημέρα της εξέτασης στον καθηγητή του για υπογραφή.

Υπεύθυνη Δήλωση

Κενή υπεύθυνη δήλωση για κάθε χρήση

Αίτηση ορκωμοσίας

Υποβάλλεται από τον φοιτητή μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Αίτηση αναστολής φοίτησης

Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση αναστολής συμπληρώνοντας το διάστημα και τους λόγους

Αίτηση εκτύπωσης πτυχίου σε πάπυρο
ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εγκύκλιοι Λειτουργίας και Ίδρυσης
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διπλωματικής Εργασίας

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ
Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα 

Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Οδηγίες για επιβλέποντες Διπλωματικών Eργασιών
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Αίτηση ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών
Αίτηση εκτύπωσης πτυχίου σε πάπυρο
Διάφορα Έντυπα για μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΦΕΚ και Κανονισμοί Παλαιού Προγράμματος (εισαχθέντες ως το 2017-18)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε από το 2015

Παλαιό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (εισαχθέντες πριν από τις 4/8/2017)

Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί πριν από τις 4 Αυγούστου 2017 ισχύει ο εξής (παλαιός) Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τις τροποποιήσεις του.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διδακτορικών Διατριβών

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών:  Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ

Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Οδηγίες για επιβλέποντες Διδακτορικών Διατριβών