Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Πτυχιακής Εργασίας

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών εργασιών: Λήδα Χαλάτση, ΕΤΕΠ
Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα

Οδηγίες για επιβλέποντες Πτυχιακής Εργασίας
Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

 Για φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση. 

Bεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις

Ο φοιτητής συμπληρώνει τη βεβαίωση παρουσίας στις εξετάσεις και να την προσκομίζει την ημέρα της εξέτασης στον καθηγητή του για υπογραφή.

Υπεύθυνη Δήλωση

Κενή υπεύθυνη δήλωση για κάθε χρήση

Αίτηση ορκωμοσίας

Υποβάλλεται από τον φοιτητή μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Αίτηση αναστολής φοίτησης

Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση αναστολής συμπληρώνοντας το διάστημα και τους λόγους

Εκτύπωση πτυχίου σε πάπυρο

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας https://papyrus.uoa.gr παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους (πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος) σε περγαμηνή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος στον χρόνο που θα συμφωνηθεί.

Η έκδοση πτυχίου σε πάπυρο θα γίνεται από τον Ιούνιο 2021 αποκλειστικά και μόνο μέσω του https://papyrus.uoa.gr

Για τις προγενέστερες αιτήσεις περγαμηνών για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο στην γραμματεία, δεν  χρειάζεται να γίνει νέα πληρωμή.

ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εγκύκλιοι Λειτουργίας και Ίδρυσης
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διπλωματικής Εργασίας

Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα. Το πρότυπο διπλωματικών εργασιών σε LaTeX αποτελεί ευγενική δημιουργία και προσφορά του απόφοιτου του Τμήματος μας Λαέρτη Μουστάκα.

Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Οδηγίες για επιβλέποντες Διπλωματικών Eργασιών
Αίτηση ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών
Εκτύπωση πτυχίου σε πάπυρο

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας https://papyrus.uoa.gr παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους (πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος) σε περγαμηνή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος στον χρόνο που θα συμφωνηθεί.

Η έκδοση πτυχίου σε πάπυρο θα γίνεται από τον Ιούνιο 2021 αποκλειστικά και μόνο μέσω του https://papyrus.uoa.gr

Για τις προγενέστερες αιτήσεις περγαμηνών για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο στην γραμματεία, δεν  χρειάζεται να γίνει νέα πληρωμή.

Διάφορα Έντυπα για μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΦΕΚ και Κανονισμοί Παλαιού Προγράμματος (εισαχθέντες ως το 2017-18)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε από το 2015

Παλαιό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (εισαχθέντες πριν από τις 4/8/2017)

Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί πριν από τις 4 Αυγούστου 2017 ισχύει ο εξής (παλαιός) Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τις τροποποιήσεις του.

Εκτύπωση πτυχίου σε πάπυρο

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της ιστοσελίδας https://papyrus.uoa.gr παρέχει πλέον την δυνατότητα στους αποφοίτους να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση του τίτλου σπουδών τους (πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος) σε περγαμηνή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας και η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος στον χρόνο που θα συμφωνηθεί.

Η έκδοση πτυχίου σε πάπυρο θα γίνεται από τον Ιούνιο 2021 αποκλειστικά και μόνο μέσω του https://papyrus.uoa.gr

Για τις προγενέστερες αιτήσεις περγαμηνών για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο στην γραμματεία, δεν  χρειάζεται να γίνει νέα πληρωμή.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διδακτορικών Διατριβών

Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα. Το πρότυπο για διδάκτορες σε LaTeX αποτελεί ευγενική δημιουργία και προσφορά του απόφοιτου του Τμήματος μας Χαράλαμπου Νικόλαου.

Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ
Οδηγίες για επιβλέποντες Διδακτορικών Διατριβών