Συντελεστές

Για τον επανασχεδιασμό (2018-2020) του ιστοχώρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εργάστηκαν οι:

Επιστημονική Υπεύθυνη - Σχεδιασμός - Συντονισμός
Μαρία Ρούσσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σχεδιασμός - Υλοποίηση 
Αθανασία Κολοβού, ΕΔΙΠ

Σχεδίαση γραφικών - Ενημέρωση Περιεχομένου
Λήδα Χαλάτση, ΕΤΕΠ

Σχεδιασμός - Υποστήριξη Αξιολόγησης με χρήστες
Δημήτρης Κρικώνης, απόφοιτος 2019

Τεχνική Υποστήριξη
Άννα Ντυμένου, ΕΤΕΠ

Ευχαριστίες στα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερα στους Αναπληρωτή Πρόεδρο Καθ. Γιάννη Κοτρώνη, Επικ. Καθ. Γιώργο Αλεξανδρόπουλο, Μαρία Φριτζελά (τελειόφοιτη), Ιωάννη Πελεκούδα (τελειόφοιτο), καθώς και στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του μαθήματος 4ου έτους "Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής" για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των διαφορετικών εκδόσεων του ιστοχώρου και τα εποικοδομητικά τους σχόλια.

 

Students evaluating high and low fidelity prototypes of the website during the 4th year HCI course, 2019 and 2018.
Φοιτητές/τριες αξιολογούν πρωτότυπα του νέου ιστοχώρου, 2018 - 2019.