Προπτυχιακές Σπουδές

Paragraph Section
Για Μαθητές

Βίντεο για τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

Οι υποψήφιες φοιτήτριες και οι υποψήφιοι φοιτητές είναι αντιμέτωποι με ισχυρά διλήμματα. Τί να σπουδάσω και σε ποιο Πανεπιστήμιο; Η απουσία ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το εξουθενωτικό σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος επιβαρύνουν τον υποψήφιο και δυσχεραίνουν τις απαντήσεις. Αν έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε να σπουδάσετε και απομένει η επιλογή Τμήματος και Πανεπιστημίου, τότε θα θέλαμε να σας πούμε μερικά απλά, χωρίς υπερβολές, λόγια.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ μπορεί να είναι η πρώτη σας επιλογή γιατί έχουμε:
 • α) ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με έμφαση στην προγραμματιστική δεινότητα σε οτιδήποτε επιδέχεται προγραμματισμό (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα),
 • β) υψηλής στάθμης καθηγητές,
 • γ) ικανοποιητικές κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές καθώς και
 • δ) ένα σταθερό και συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.
Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που βασίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική (Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών), που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί: Association for Computing Machinery (ACM) και Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) - Computer Society, και έχει επιπλέον εμπλουτισθεί με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Επίσης, το Τμήμα προσφέρει πολλά οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με έμφαση στην αριστεία και στη διεπιστημονικότητα.

Πέραν τούτων ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus. Επιδιώκουμε την ενεργό συμβολή τους στην εσωτερική αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων. Καθιερώσαμε το θεσμό του συμβούλου καθηγητή για κάθε φοιτητή, ώστε να αισθάνεται πως έχει προσωπικό στήριγμα στις πιθανές δυσχέρειες των σπουδών του. Το Τμήμα μας κατατάσσεται διεθνώς στα εκατό καλύτερα παγκοσμίως και η επιτυχία αυτή προκύπτει από τη συλλογική προσπάθεια, το κλίμα συνεργασίας και το πολύ καλό φοιτητικό μας δυναμικό. Είμαστε απαιτητικοί, αντικειμενικοί και αυστηροί στην συμμόρφωση προς τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πάρα πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού ανάλυσης, υλοποίησης, εγκατάστασης, επίβλεψης, λειτουργίας, αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού/υλικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διδασκαλία, την έρευνα και την προσφορά υπηρεσιών. Λόγω του αντικειμένου των σπουδών, αλλά και της φήμης του Τμήματος, η αναζήτηση μιας καλής εργασιακής θέσης με αξιοπρεπείς απολαβές είναι ευχερής. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Αν όλα τα ανωτέρω συνταιριάζουν με τις επιδιώξεις, την προσωπικότητα και τους οραματισμούς σας, τότε σας περιμένουμε στο Τμήμα μας. Εμείς για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την αποστολή μας, εσείς για να χαράξετε ένα καλύτερο μέλλον.

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποκτούν ευρείς γνώσεις, στέρεο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Αν και η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες αυτορρύθμισης με βάση τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιγράφεται επαρκώς στα άρθρα 2 και 3 του Προεδρικού Διατάγματος 44/2009 (ΦΕΚ 58/Α/8 Απριλίου 2009) ως εξής:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας και:

Α) έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας, και
 • των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,

Β) επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω,
 • την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό παντός τύπου (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα) και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών που προσφέρει βασικές γνώσεις σε όλο το εύρος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών, όπου οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν μια από τις δυο κατευθύνσεις είτε την κατεύθυνση Α (Επιστήμη Υπολογιστών) είτε την κατεύθυνση Β (Μηχανική Υπολογιστών) και στη συνέχεια δύνανται να κατοχυρώσουν έως δύο ειδικεύσεις στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Α (Επιστήμη Υπολογιστών) δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς ειδικεύσεις: Θεμελιώσεις της πληροφορικής-Ε1, Διαχείριση δεδομένων και γνώσης-Ε2, και Λογισμικό-Ε3, και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση αλγορίθμων
 • στην ανάλυση επιστημονικών υπολογισμών και εφαρμογές τους
 • στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
 • στην ασφάλεια πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό λογισμικού
 • στην υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό
 • στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • στην επεξεργασία, διαχείριση και εξόρυξη μεγάλων δεδομένων
 • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών υψηλών επιδόσεων
 • στη διαχείριση έργων πληροφορικής

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Β (Μηχανική Υπολογιστών) δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς ειδικεύσεις: Υλικό και αρχιτεκτονική-Ε4, Επικοινωνίες και δικτύωση-Ε5, και Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας-Ε6, και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στη σχεδίαση και δοκιμή VLSI κυκλωμάτων
 • στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων
 • στην ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα σε ψηφίδα (System-on-Chip)
 • στην ανάπτυξη αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές σε τεχνολογία FPGA
 • στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, αισθητήρων για το Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things)
 • στον σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων και συστημάτων επικοινωνιών
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • στην επεξεργασία και σχεδιασμό ψηφιακών και οπτικών επικοινωνιών
 • στον σχεδιασμό ασύρματης και κινητής επικοινωνίας
 • στην επεξεργασία σημάτων και συστημάτων
 • στην ανάπτυξη λογισμικού για το Διαδίκτυο, τις Τηλεπικοινωνίες και κινητές συσκευές,
 • στη μηχανική μάθηση
 • σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας
 • σε επεξεργασία σήματος (ήχου, εικόνας και video)
 • στη διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών και δικτύων

Το ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 2 Κατευθύνσεις και 6 ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές κατευθύνσεις.
 • Πτυχιακή εργασία και/ή πρακτική άσκηση εκτός Πανεπιστημίου.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
 • Εξορθολογισμός του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα. 
 • Στέρεα θεμέλια γνώσης των γνωστικών αντικειμένων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων.
 • Θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.
 • Εξορθολογισμός στις δηλώσεις μαθημάτων. Από το 2ο έτος και μετά, οι φοιτητές δηλώνουν μέχρι 9 μαθήματα με τα οποία δύνανται να συσσωρεύσουν μέχρι 46 ECTS ανά εξάμηνο, εκτός των ECTS της πτυχιακής εργασίας (ή πρακτικής άσκησης).
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών.
 • Δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε μαθήματα συναφή με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
Κατατακτήριες

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους) μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ επιλέγοντας την αίτηση «08. Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις» επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών του Τμήματος – Σχολής Προέλευσης
 2. Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών (Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 3. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (και τις δύο όψεις)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Hμερομηνίες διεξαγωγής των ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024-25

Μάθημα Βαθμολογητές Αναβαθμολογητής Ημ/νία Διεξαγωγής
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Α. Αυγερινός

Α. Ντούλας  

Φ.  Τζαφέρης

Δευτέρα 09.12.24

17:00-20:00

Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού

Ε. Κουμπαράκης

Κ. Χατζηκοκολάκης

Μ.Κυριακάκος

Τετάρτη 11.12.24

17:00-20:00

Διακριτά Μαθηματικά

Χρ. Τζάμος

Α. Γιαννοπούλου

Δ. Αχλιόπτας

Παρασκευή 13.12.24

17:00-20:00

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό    
 • Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού 
 • Διακριτά Μαθηματικά

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Γενικά περί υπολογιστών και προγραμματισμού υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή. Η δομή του υπολογιστή. Η πληροφορία στον υπολογιστή. Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Απαιτήσεις από μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού. Εκτελέσιμα προγράμματα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την C. Ο μεταγλωττιστής gcc. Παραδείγματα απλών προγραμμάτων στην C. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες της C. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και δηλώσεις. Εντολές αντικατάστασης, τελεστές και παραστάσεις. Η ροή του ελέγχου. Δομή προγράμματος, συναρτήσεις και εξωτερικές μεταβλητές. Εμβέλεια και χρόνος ζωής μεταβλητών. Αναδρομή. Διευθύνσεις θέσεων μνήμης, δείκτες και πίνακες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και πολυδιάστατοι πίνακες. Δείκτες σε συναρτήσεις. Ορίσματα γραμμής εντολών. Απαριθμήσεις, δομές, αυτο-αναφορικές δομές (λίστες, δυαδικά δέντρα), ενώσεις, πεδία bit και δημιουργία νέων ονομάτων τύπων. Είσοδος και έξοδος. Χειρισμός αρχείων. Προεπεξεργαστής της C και μακροεντολές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης πινάκων και αναζήτησης σε πίνακες. Οδηγίες σωστού προγραμματισμού. Συχνά προγραμματιστικά λάθη στην C.

Σύγγραμμα: Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (κωδ. Eudoxus; 13956), Συγγραφείς: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. 2η/2008, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος ΕΠΕ,  ISBN: 9789604611324

http://cgi.di.uoa.gr/~ip/

 

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δείκτες και συνδεδεμένες αναπαραστάσεις στη γλώσσα προγραμματισμού C. Αναδρομή. Ενότητες και Αφαιρετικοί Τύποι Δεδομένων. Στοίβες. Ουρές. Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων. Λίστες και Συμβολοσειρές. Δένδρα, σωροί, δένδρα εκφράσεων. Δένδρα δυαδικής αναζήτησης. AVL δένδρα. Δένδρα αναζήτησης m δρόμων, δένδρα 2-3, δένδρα 2-3-4. Β-δένδρα. Κόκκινα-μαύρα δένδρα. Κατακερματισμός. Σύνολα ξένα μεταξύ τους. Γράφοι και αλγόριθμοι για γράφους. Ταξινόμηση.

http://cgi.di.uoa.gr/~k08/

 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Λογική, Τεχνικές Αποδείξεων, Σύνολα (πεπερασμένα, άπειρα, μη αριθμήσιμα), Επαγωγή, Διμελείς Σχέσεις, Συναρτήσεις, Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού, Μεταθέσεις, Συνδυασμοί, Δημιουργία Μεταθέσεων και Συνδυασμών, Διακριτή Πιθανότητα 

Σύγγραμμα: Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (κωδ. Eudoxus: 77106820), Συγγραφέας: K. H. Rosen, 8η/2018, Εκδόσεις: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 9789604186143, Κεφάλαια 1,2,3,5,6.

http://eclass.uoa.gr/courses/D268/

 1. Η αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται μια μόνο φορά από τον φοιτητή για το σύνολο των προς αναγνώριση μαθημάτων. Ο φοιτητής υποβάλει την αίτηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων https://eprotocol.uoa.gr/ επιλέγοντας την Νο 14. Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων, επισυνάπτοντας αναλυτική βαθμολογία, οδηγό σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής Προέλευσης καθώς και τον πίνακα αντιστοίχισης (αντιστοιχώντας τα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς με αυτά του Τμήματός μας)
 2. Ο φοιτητής μπορεί στον πίνακα αντιστοίχισης να συμπεριλάβει περισσότερα των 10 μαθημάτων (ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων μαθημάτων) και σε περίπτωση θετικής απάντησης των διδασκόντων θα καταχωρηθούν τα 10 με τον μεγαλύτερο βαθμό.
 3. Οι εισαγόμενοι με κατατακτήριες εξετάσεις κατοχυρώνουν επιπλέον των 10, τα μαθήματα στα οποία έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στις κατατακτήριες.
 4. Δύο ή περισσότερα μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης μπορούν να αντιστοιχηθούν με ένα μάθημα του Τμήματος μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το αντίθετο δηλαδή ένα μάθημα του Τμήματος Προέλευσης δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με περισσότερα του ενός του Τμήματος μας.
 5. Τα προς αναγνώριση μαθήματα, θα πρέπει να τα έχει περάσει ΜΟΝΟ κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή Προέλευσης.
 6. Η Γραμματεία διαβιβάζει στους διδάσκοντες (του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους) των υπό αναγνώριση μαθημάτων την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία.
 7. Οι διδάσκοντες των υπό αναγνώριση μαθημάτων εφόσον αξιολογήσουν την διδακτέα ύλη των μαθημάτων στο Τμήμα ή τη Σχολή Προέλευσης αποφασίζουν ορίζοντας  συντελεστή 1 οπότε αναγνωρίζεται πλήρως το μάθημα με τον ίδιο βαθμό ή συντελεστή μικρότερο του 1 οπότε ο βαθμός προκύπτει ως το γινόμενο του βαθμού του Τμήματος ή της Σχολής Προέλευσης με τον συντελεστή που ορίζει ο διδάσκων.
 8. Το αναγνωριζόμενο μάθημα λαμβάνει τα ects που έχει ορίσει το Τμήμα μας.
 9. Τα μαθήματα που ο φοιτητής αιτείται να αναγνωριστούν δεν θα τα δηλώσει κατά την περίοδο της αίτησης προκειμένου να καταχωρηθούν οι βαθμοί από την Γραμματεία μετά την απάντηση των διδασκόντων και την επικύρωση τους με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός.
 10. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναγνωριστεί πτυχιακή ή διπλωματική εργασία που έχει εκπονηθεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Προέλευσης και να απαλλαγεί ο φοιτητής από την υποχρέωση Πτυχιακής ή Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα μας.
 11. Αναγνωρίζονται μαθήματα αποκλειστικά του Τμήματος και όχι ελεύθερα (μαθήματα προσφερόμενα από άλλα Τμήματα).