Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του/της συμβούλου καθηγητή/τριας για πάνω από δέκα χρόνια. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και στοχεύει στη μείωση των λιμνάζοντων φοιτητών/τριών.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του/της ακαδημαϊκού συμβούλου για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να:

  • ορίσει τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβει τα μαθήματά του/της, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις
  • επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση, την κατάλληλη ειδίκευση ή ειδικεύσεις (εάν επιθυμεί), τα απαραίτητα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα πιο ταιριαστά προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις επιδεξιότητες του/της
  • επιλύσει κατά περίπτωση κάθε μη ωφέλιμο περιορισμό στις δηλώσεις μαθημάτων, που ενδέχεται να παρουσιαστεί με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων

Για την επίλυση ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν τον Πρόεδρο του Τμήματος (με ραντεβού μέσω email).

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται τα ονόματα των ακαδημαϊκών συμβούλων με τα email τους, οι αντιστοιχίες προς τους/τις φοιτητές/τριες με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου, οι ώρες υποδοχής και το γραφείο στο οποίο τους δέχονται. Για τη συνάντηση με τον/την ακαδημαϊκή σύμβουλο θα πρέπει να έχει κλειστεί εκ των προτέρων ραντεβού μέσω email.

(*) Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση συνιστάται να γίνεται διαδικτυακά και πάντα μετά από συνεννόηση με τον/την ακαδημαϊκή σύμβουλο μέσω email.

Κατανομή Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
Τελευταίο ψηφίο
Αριθμ. Μητρώου
Σύμβουλος Καθηγητής/τρια
(@di.uoa.gr)
Ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών * Γραφείο *
0 Ρουσσοπούλου Μέμα
Email: mema@
Τετάρτη  13:00-15:00 A38
1 Αλωνιστιώτη Αθανασία
Email: nancy@
Τετάρτη 12:00-14:00 Α50
2 Αρχοντία Γιαννοπούλου
Email: arcgian@
Δευτέρα 11:00 - 13:00 A49
3 Ρούσσου Μαρία
Email: mroussou@
Τετάρτη 13:00-15:00 A51
4 Χατζηκοκολάκης Κωνσταντίνος
Email: kostasc@
Τετάρτη 12:00-14:00 A52
5 Xατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Email: shadj@
Τρίτη 15:00-17:00 B14
6 Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
Email: alexandg@
Τρίτη 13:00-15:00 A44
7 Nτούλας Αλέξανδρος
Email: antoulas@
Παρασκευή 15:00-17:00 A45
8 Καρακώστας Βασίλης
Email: vkarakos@
Δευτέρα 12:00-14:00 Α43
9 Ροντογιάννης Παναγιώτης
Email: prondo@
Πέμπτη 13:00-15:00 Β8
Φοιτητές με Αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες

Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης
Email: shadj@

Αλέξανδρος Πίνο
Email: pino@

Πέμπτη 15:00-17:00 B14