Πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει πλήθος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και Διατμηματικών/Διιδρυματικών ΠΜΣ.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

Περίοδοι διδασκαλίας μαθημάτων

  • Χειμερινό εξάμηνο: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 έως Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 (13 εβδομάδες)
  • Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 19  Φεβρουαρίου 2024 έως Παρασκευή 31 Μαίου 2024 (13 εβδομάδες)
     

Περίοδοι εξετάσεων

  • Χειμερινό εξάμηνο: Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 έως Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 (3 εβδομάδες)Περισσότερα