Πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει πλήθος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και Διατμηματικών/Διιδρυματικών ΠΜΣ.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

Περίοδοι διδασκαλίας μαθημάτων

  • Χειμερινό εξάμηνο: 11 Οκτωβρίου 2021 έως 21 Ιανουαρίου 2022
  • Εαρινό εξάμηνο: 21 Φεβρουαρίου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022
     

Περίοδοι εξετάσεων

  • Χειμερινό εξάμηνο: 31 Ιανουαρίου 2022 έως 18 Φεβρουαρίου 2022
  • Εαρινό εξάμηνο: 13 Ιουνίου 2022 έως 1 Ιουλίου 2022
  • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος: 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022
     

Περισσότερα