Πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει πλήθος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και Διατμηματικών/Διιδρυματικών ΠΜΣ.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.

Περίοδοι διδασκαλίας μαθημάτων

  • Χειμερινό εξάμηνο: 3 Οκτωβρίου 2022 έως 13 Ιανουαρίου 2023
  • Εαρινό εξάμηνο: 20 Φεβρουαρίου 2023 έως 2 Ιουνίου 2023
     

Περίοδοι εξετάσεων

  • Χειμερινό εξάμηνο: 23 Ιανουαρίου 2023 έως 10 Φεβρουαρίου 2023
  • Περισσότερα