Πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει πλήθος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και Διατμηματικών/Διιδρυματικών ΠΜΣ.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Χειμερινό εξάμηνο

Από Έως
Μαθήματα
Περίοδος Εξετάσεων

Εαρινό εξάμηνο

Από Έως
Μαθήματα
Περίοδος Εξετάσεων

Επαναληπτικές Εξετάσεις

Από Έως
Περίοδος Εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου