Προσβασιμότητα

Στο κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στεγάζεται η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ.

Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας είναι: η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Δυνητικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της Μονάδας Προσβασιμότητας  είναι φοιτητές του ΕΚΠΑ με πιστοποιημένη από δημόσιο νοσοκομείο ή φορέα: αισθητηριακή αναπηρία, κινητική αναπηρία, μαθησιακή δυσκολία / δυσλεξία, διάχυτες νευροαναπτυξιακές διαταραχές / αυτισμό / Asperger, σοβαρή ασθένεια, ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Διαδικασία που ακολουθούν οι φοιτητές για να λάβουν υποστήριξη ή διευκολύνσεις στις σπουδές τους από τη Μονάδα Προσβασιμότητας.

Ιστοθέση Μονάδας προσβασιμότητας: https://access.uoa.gr

 

Ενημέρωση 03/2020: η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ, έχει εκδόσει οδηγίες προς τους ΦμεΑ και τους διδάσκοντες για προσβασιμότητα στην τηλεδιδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω του κορωνοϊού (COVID-19).

Paragraph Section
DIT AMEA cars