Υποδομές

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διαθέτει αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια με σύγχρονο οπτικοακουστικό και υπολογιστικό εξοπλισμό, υψίρρυθμη δικτυακή διασύνδεση και δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης διδασκαλίας μεταξύ αιθουσών του Τμήματος. Συγκεκριμένα, το Τμήμα διαθέτει τις ακόλουθες κτιριακές υποδομές:

 • Αίθουσες διδασκαλίας (Προαύλιος χώρος):
  Αμφιθέατρο (330 θέσεις),
  Αίθουσα Α1, Αίθουσα Α2 (110 θέσεις η κάθε μία),
  Αίθουσα Β, Αίθουσα Γ, Αίθουσα Δ, (30 θέσεων η κάθε μία),
  Αίθουσα Ε (32 θέσεων),
  Αίθουσα ΣΤ, Αίθουσα Ζ (75 θέσεων η κάθε μία)
 • Τρείς (3) Αίθουσες Συνεδριάσεων 
 • Αναγνωστήριο 130 θέσεων με ασύρματο δίκτυο και δικτυακή υποδομή, πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και δυνατότητα δανεισμού περιοδικών και βιβλίων. Η χρηματοδότηση του Αναγνωστηρίου έγινε αποκλειστικά από πόρους που εξασφάλισε μόνο του το Τμήμα επί σειρά ετών.
 • Πέντε (5) Αυτοτελή Εργαστήρια
 • Δέκα (10) Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
 • Computer Room του Τμήματος

Επιπλέον, στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα συστεγάζονται οι διαπανεπιστημιακές μονάδες:


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στο χώρο του Τμήματος λειτουργούν εργαστήρια ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία παραμένουν ανοιχτά για τους φοιτητές από τις 09:00 έως τις 21:00, καθώς και ένας αριθμός εξειδικευμένων εργαστηριών πληροφορικής με εξειδικευμένους εξυπηρετητές και κατάλληλο λογισμικό για πολλών τύπων εφαρμογές.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, καθώς και πληθώρα προσωπικών υπολογιστών, όλα συνδεδεμένα στο υψίρρυθμο δίκτυο του Τμήματος. Επίσης οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για τα μαθήματα εκείνα στα οποία προβλέπεται εργαστηριακή άσκηση. Η υποδομή του Τμήματος συμπληρώνεται από εκείνη των διαφόρων εργαστηριακών χώρων για τους μεταπτυχιακούς και την έρευνα.

Λίστα Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων:

 • Υπολογιστικών Συστημάτων Linux
 • Υπολογιστικών Windows PC1
 • Θεμελιώσεων Πληροφορικής PC2
 • Ψηφιακής Σχεδίασης & ΗΥ Υψηλών Επιδόσεων
 • Διδακτικής Πληροφορικής
 • Τηλεπικοινωνιών
 • Δικτύων Επικοινωνιών
 • Ανάπτυξης Λογισμικού Δικτύων
 • Ηλεκτρονικής και Μικροηλεκτρονικής
 • Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Αναγνωστήριο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το Αναγνωστήριο διαθέτει χώρο 130 θέσεων για μελέτη, με σύγχρονο εξοπλισμό (ασύρματο δίκτυο και δικτυακή υποδομή). Oι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικούς υπολογιστές και να συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 18:00. Κατά τις επίσημες αργίες, όπως αυτές ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, το Αναγνωστήριο παραμένει κλειστό. Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα, θέρους) το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αναγνωστηρίου:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Αναγνωστήριο
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα
Tηλ.: (+30) 210 727 5190

Υπεύθυνη Αναγνωστηρίου: κα. Τατιάνα ΚύρουΤηλ.: 210 727 5221

Για δανεισμό βιβλίων και λοιπές υπηρεσίες βιβλιοθήκης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών

NKUA science library
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σύνδεσμος: sci.lib.uoa.gr

Τοποθεσία (Είσοδοι): Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, μεταξύ των κτιρίων των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών. Εναλλακτικά, στο διάδρομο του 3ου ορόφου του Τμήματος Μαθηματικών.

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-20:00 και Σάββατο 09:00-15:00. Κατά τις επίσημες αργίες, όπως αυτές ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί. Κατά την διάρκεια των διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα, θέρους) το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Πληροφορίες:  210 - 727 6599, Γραμματεία: 210 - 727 6525, Fax: 210 - 727 6524. Η Γραμματεία και το Γραφείο Διαδιανεισμού λειτουργούν Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00.

E-mail: sciatlib [dot] uoa [dot] gr (sci @ lib.uoa.gr)