Διοίκηση

Διοίκηση

 

Ορισμός ΣΕ, Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή στα ΠΜΣ του Τμήματός

  • «Πληροφορική»: Ε. Κουμπαράκη, Δ.-Ι. Ρουσσοπούλου, Ε. Χατζηευθυμιάδη, Ι. Παναγάκη, Φ. Τζαφέρη και ως Διευθυντή-Πρόεδρο τον Ε. Κουμπαράκη και Αναπληρώτριά του την Δ.-Ι. Ρουσσοπούλου
  • «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων»: Ε. Κουμπαράκη, Δ.-Ι. Ρουσσοπούλου, Ε. Χατζηευθυμιάδη, Ι. Παναγάκη, Α. Αλωνιστιώτη και ως Διευθυντή-Πρόεδρο τον Ε. Κουμπαράκη και Αναπληρώτριά του την Δ.-Ι. Ρουσσοπούλου
  • «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»: Ε. Κουμπαράκη, Δ.-Ι. Ρουσσοπούλου Ε. Χατζηευθυμιάδη, Ι. Παναγάκη, Φ. Τζαφέρη και ως Διευθυντή-Πρόεδρο τον Ε. Κουμπαράκη και Αναπληρώτριά του την Δ.-Ι. Ρουσσοπούλου

 

Ορισμός ΣΕ για τις διδακτορικές σπουδές του Τμήματός

Η Σ.Ε.Δ.Σ. είναι επταμελής και απαρτίζεται από δύο μέλη ΔΕΠ από κάθε Τομέα και τον/την Διευθυντή/ρια και αποτελείται από τους κ.κ. Μανόλη Κουμπαράκη (Διευθυντής), Δήμητρα – Ισιδώρα Ρουσοπούλου, Σταύρο Κολλιόπουλο, Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, Ιωάννη Παναγάκη, Αθανασία Αλωνιστιώτη και Φίλιππο Τζαφέρη

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος: