Κουρουπέτρογλου Γεώργιος

φωτογραφία προφίλ
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
Ιδιότητα
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
B13
Τηλέφωνο
+30 210 7275305
Email
koupeatdi [dot] uoa [dot] gr